Nota prawna

Notka prawna

Informacje na tej stronie internetowej są  w faktycznej postaci (ang. „as is”) i bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym (lecz nie wyłącznie) dorozumianych gwarancji handlowych, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw stron trzecich. Chociaż podane informacje są uważane za dokładne, mogą zawierać błędy lub niedokładności. W żadnym wypadku Adria Mobil nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody związane z tym materiałem, chyba że spowodowane jest rażącym niedbalstwem lub umyślnym niewłaściwym postępowaniem. Cel tej witryny jest poglądowy. Strona internetowa może zawierać zdjęcia, które mogą zawierać elementy, które nie należą do standardowego wyposażenia lub przedstawiają produkty, które mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. 

Produkty mogą się zmieniać pod względem specyfikacji technicznej i szczegółów handlowych oraz w odniesieniu do konkretnych przepisów. Zalecamy, aby zawsze skontaktować się z wybranym przedstawicielem Sun Living, aby uzyskać wszystkie szczegółowe informacje przed dokonaniem zakupu. Adria Mobil i jej Podmioty zależne i Autoryzowani Dystrybutorzy regularnie monitorują, ale nie ponoszą odpowiedzialności za treść jakichkolwiek zewnętrznych linków. Operatorzy stron internetowych, z którymi łączymy, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść tych stron

 

Copyright

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2020-21. All rights reserved. Teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, animacje i pliki video oraz ich układ na stronie Sun Living posiadają prawa autorskie i podlegają ochronie praw własności intelektualnej. Te obiekty nie mogą być kopiowane do komercyjnego użytku, dystrybucji, nie mogą być modyfikowane ani publikowane na innych stronach. Niektóre podstrony Sun Living zawierają obrazy z prawami autorskimi stron trzecich.

 

 

Znaki towarowe

Jeśli nie jest wskazane inaczej, wszystkie marki i znaki towarowe opublikowane na stronie Sun Living należą do Adria Mobil, w szczególności dotyczy to marek, nazw modeli, logotypów i emblematów. 

 

Brak zgód

Adria Mobil zamierzała stworzyć stronę innowacyjną i informacyjną. Mamy nadzieję, że oceniają Państwo nasz wysiłek równie entuzjastycznie jak my. Mamy jednocześnie nadzieję, że zrozumieją Państwo, iż musimy chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. Z tego powodu niniejszym zastrzegamy, że ani ta strona, ani żaden materiał na niej zawarty nie może być wykorzystany do przyznania jakiejkolwiek osobie licencji na korzystanie z własności intelektualnej Adria Mobil.

 

Ochrona danych

Ochrona i bezpieczeństwo danych są dla nas ważne. Państwa dane są przez nas zbierane zgodnie z wymogami prawa. Podczas korzystania z naszych usług mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych. Ich udostępnienie jest dobrowolne. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w ścisłej zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe podawane na stronach internetowych Sun living są wykorzystywane w ramach procedury kontraktowej oraz w celu przetwarzania Państwa zapytań. Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych do celów konsultacyjnych, reklamowych i badania rynku odbywa się wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą.  Jeśli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych do ww. celów, wyrażają Państwo także zgodę na wykorzystanie ich przez firmę Adria Mobil. Jeśli wyrażając zgodę na powyższe cele, wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie danych przez firmę Adria Mobil, Państwa dane mogą również zostać przekazane innym stronom. Jeśli tak nie jest, Państwa dane nie zostaną przekazane innym stronom. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przyszłe działania w dowolnym momencie. 

 

Dane użytkownika

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, Państwa adres IP i strony, które doprowadziły Państwa do naszej strony, a także szczegóły podstron, które Państwo oglądają, są zapisywane automatycznie, razem z datą i czasem trwania wizyty, tylko i wyłącznie do celów statystycznych. Nie jest wykonywane połączenie tych danych z danymi osobowymi. Ocena statystyczna tych danych jest prowadzona tylko w formie anonimowej.

 

Wykorzystanie cookies (ciasteczka)

Na tej stronie dane zbierane są do celów marketingowych i optymalizacji. W tym celu mogą być wykorzystane pliki cookies. Cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci przeglądarki odwiedzającego. Cookies pozwalają ponownie zidentyfikować przeglądarkę. Gromadzone dane nie są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzającego bez jego wcześniejszej zgody i nie będą łączone z danymi osobowymi odnoszącymi się do osoby, do której odnosi się pseudonim.  W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na zbieranie tych danych i ich przechowywanie w przyszłości.

 

Informacja prawna

Zgodnie z przepisami prawa mogą Państwo w każdej chwili i nieodpłatnie poprosić o informację, czy dane są przechowywane, a jeśli tak, to jakie dane są przechowywane w odniesieniu do Państwa osobiście lub Państwa pseudonimu.

 

Usuwanie i poprawianie danych

Na żądanie usuniemy natychmiast lub poprawimy wszelkie Państwa dane, które posiadamy, zgodnie z wymogami prawa. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy z Państwa dystrybutorem.

 

Transfer

Obecnie nie oferujemy szyfrowanego transferu danych. Oznacza to, że wprowadzone przez Państwa dane mogą być potencjalnie odczytane przez osoby nieupoważnione. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z Internetu, mogą Państwo również przesłać do nas swoje zapytania faksem lub pocztą Adria Mobil, d. o. o., 8000 Novo mesto, Słowenia.