Gwarancja

Poświęcenie doskonałości

Kampery i vany mieszkalne Sun Living są produkowane przez spółkę Adria Mobil, która dąży do ciągłego rozwoju, produkcji i sprzedaży kamperów i vanów najwyższej jakości. Naszym celem jest tworzenie bezpiecznych, funkcjonalnych i niezawodnych produktów spełniających oczekiwania klientów podczas wypoczynku.

Przez cały okres od zakupu materiałów po sprzedaż produktu - dokładamy wszelkich starań, aby zapobiegać błędom, niezwłocznie wykrywać i eliminować możliwe błędy, a także nieprzerwanie ulepszać wszystkie procesy spółki. Nasz zaawansowany zakład produkcyjny używa światowej klasy techniki produkcyjne stosowane w przemyśle samochodowym oraz posiada certyfikaty jakości (ISO9001) oraz zarządzania środowiskowego (ISO 14001).

World Class Manufacturing (WCM) Adrii to szereg koncepcji, zasad, polityk i technik zarządzania spółką produkcyjną. To nastawione na proces podejście, przy którym wdrażanie wymaga wielu filozofii i technik przemysłu samochodowego. Za pośrednictwem strony internetowej możesz odwiedzić nasz zakład online.

Produkty Sun Living posiadają wysokiej klasy gwarancję, a profesjonalna sieć sprzedaży składająca się z ponad 150 dealerów Sun Living w całej Europie i poza nią służy pomocą i jest wspierana przez światowej klasy dostawców części. Szczegóły i lokalizacje dotyczące naszej sieci sprzedaży znajdują się na naszej stronie.

 

Rejestracja gwarancji

Prosimy upewnić się, że w momencie zakupu pojazdu Sun Living, państwa dane osobowe i kontaktowe oraz dane nowego pojazdu są zarejestrowane w naszym systemie gwarancyjnym. Dzięki temu wiemy kto jest właścicielem pojazdu oraz jak mamy się skontaktować w razie potrzeby. W przypadku późniejszej zmiany adresu lub danych kontaktowych, lub w razie sprzedaży pojazdu proszę poinformować dealera Sun Living w celu zmiany tych danych w systemie gwarancyjnym. 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI (podsumowanie).

Wszystkie dokumenty dotyczące gwarancji są dostępne u autoryzowanych Przedstawicieli Sun Living (dealerów Sun Living) i należy się z nimi zapoznać kupując pojazd Sun Living.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje, które należy znać:
 

  • Adria Mobil Ltd. z Novo mesto (Słowenia) udziela kupującym produkty Sun Living 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie urządzenia od daty rejestracji oraz specjalnej 60-miesięcznej gwarancji »WARRANTY PLUS* (GWARANCJA NA WNIKANIE WILGOCI)« na następujące błędy fabryczne:
  • Producent jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany części posiadających wady fabryczne. Gwarancja dotyczy wadliwych części i/lub elementów, a także ich montażu, z wyjątkiem części i/lub elementów, ulegających zużyciu eksploatacyjnemu tj. szkło, okna, opony, akumulatory oraz urządzenia takie jak lodówki, ogrzewanie, ogrzewanie wody, dla których mają zastosowanie indywidualne gwarancje producentów
  • Gwarancja nie dotyczy także części i/lub elementów ulegających zniszczeniu na skutek niedbałości lub niewłaściwej obsługi, niewłaściwej konserwacji, nadmiernego obciążenia lub nieostrożności. Gwarancja nie dotyczy rys na lakierze, jakie mogą pojawić się w czasie mycia nadwozia. Gwarancja także nie dotyczy uszkodzeń lakieru powstających na skutek stosowania materiałów ściernych oraz rozpuszczalników.
  • Naprawy gwarancyjne są bezpłatne, jeśli są przeprowadzane zgodnie z zasadami polityki gwarancyjnej i dokonywane przez autoryzowanego przedstawiciela Adria. Koszty transportu pojazdu oraz/lub części ponosi klient. W czasie naprawy klientowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku możliwości korzystania z pojazdu. Wymienione części oraz/lub elementy pozostają własnością producenta.
  • Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wszelkie wykryte usterki i wyłącznie autoryzowanemu przedstawicielowi Sun Living. Producent zastrzega sobie prawo przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia usterki.
  • Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu na skutek działań dokonywanych na pojeździe w czasie okresu gwarancji.
  • Producent nie ponosi odpowiedzialności za możliwe wypadki oraz/lub uraz ludzi i uszkodzenia rzeczy, jakie mogą mieć miejsce w czasie użytkowania pojazdu, nawet jeśli mogą być skutkiem samej usterki.
  • Wszelkie możliwe spory między stronami związane z roszczeniami odszkodowawczymi będą rozpatrywane przez kompetentny sąd.
  • W sprawach wszelkich napraw lub części zamiennych należy konsultować się z naszym autoryzowanym przedstawicielem. W czasie podróży możesz konsultować się z autoryzowanymi dealerami Sun Living. Lista dealerów jest dostępna na naszej stronie.
  • Adria nie ponosi odpowiedzialności za zmiany na pojeździe dokonywane przez osoby trzecie. W takich przypadkach gwarancja traci ważność.


Dodatkowe informacje dostępne u Dealerów Sun Living.

*Przecieki wody ze znaczącym wpływem na żywotność i użyteczność pojazdów Sun Living lub te pojawiające się wyłącznie w części mieszkalnej. Niniejsza gwarancja dotyczy jednostki mieszkalnej serwisowanej corocznie przez przedstawicieli Sun Living w ciągu miesiąca od oryginalnej daty zakupu.